toppro-Member.jpg

Virtual Training

Toppro คำนึงถึงประสิทธิภาพการฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้การเรียนรู้ของคุณไม่สะดุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนสดกับอาจารย์ได้ในรูปแบบ LIVE Virtual Training ซึ่งสามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้ทันที แบบ Real Time

001111.png

ประโยชน์ของการฝึกอบรมออนไลน์

วิทยากร

โดยผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงและสามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการขององค์กร

สังคมใหม่ มุมมองใหม่ๆ

การฝึกอบรมสามารถ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์ปัญหาและสอบถามข้อสงสัยระหว่างอาจารย์กับผู้เข้าอบรมได้

เข้าถึงได้ง่าย

อบรมออนไลน์ผ่าน App zoom สะดวกและรองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ เพียงเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถพกพา

ไปได้ทุกที่

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

การอบรมออนไลน์มีความสะดวก คุณสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมจากที่ทำงาน

ที่บ้านหรือระหว่างเดินทางได้

ประหยัดเวลา

การอบรมออนไลน์สามารถลดข้อจำกัดการทำงาน และประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง เรียนได้ทุกที่

มีใบ Certificate

เมื่อผู้เรียนจบคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถรับใบประกาศนียบัตรได้ทันที เพื่อการันตรีความรู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอดได้

IN – HOUSE TRAINING

(บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร)

" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งมีหลักสูตรที่หลากหลาย "

หมวด 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

หมวด 2 การเพิ่มผลผลิต

(Productivity)

หมวด 3 ระบบมาตรฐานคุณภาพ

(system standards)

PUBLIC TRAINING

(รูปแบบการสัมมนาออนไลน์ ผ่าน APP ZOOM)

“รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่”

เจาะลึกการประยุกต์ใช้

PDPA 2562

เจาะลึกประเด็นที่ควรรู้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

การสรรหาและว่าจ้างบุคลากร

อย่างไรให้ตรงใจองค์กร

ผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์งานและเสริมทักษะในการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคล

เข้าทำงาน

 

WELCOME TO TOPPRO

เกี่ยวกับบริษัทเรา

    บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด 

ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก ชลบุรี ได้ดำเนินธุรกิจบริการจัดอบรมและสัมมนาโดยได้รับการรับรองระบบการบริหารด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 และได้ปรับเป็น ISO 9001 version 2015 จาก URS ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ปัจจุบันเราได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 13 ปี

การลงทุนในความรู้ จะอยู่กับคุณไปอีกนาน

และสามารถต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด

 
 
 

OUR SERVICES

ให้บริการงานฝึกอบรมและสัมมนา IN-House Training & Public Training : อบรม สัมมนา ในด้านทรัพยากรมนุษย์

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การด้านบริหารระบบคุณภาพ , ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ,

ด้านการบริการการตลาดและการขาย , ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001 : 2015 /

ISO 9001 : 2015 / ISOTS16949 / มอก , ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าตอบแทน 

การวางแผนงาน ด้าน HR เชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การจัดทำ Training Road Map ,

การจัดทำ Based on Competency การจัดทำกิจกรรม 5ส , การจัดทำกิจกรรม QCC.

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การพัฒนาองค์กรและปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่บทบาทผู้นำในรูปแบบใหม่ๆ

หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน

บทบาทหน้าที่ในการบริหารคนและบริหารงาน ,การสื่อสารภายในทีมเตรียมสร้างภาวะของผู้นำในองค์กร

บริการให้คำปรึกษา

ISO และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำกิจกรรม 5ส., ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

ด้านการเพิ่มผลผลิต

การปรับปรุงและการเพิ่มผลผลิต

เพื่อเพิ่มคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

หลักสูตรสำหรับ HR

มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ด้านอบรมหลักสูตร HR

Public Training

บริการอบรมสัมมนาหลักสูตรทั่วไปเช่น ด้าน HR, iSO ฯ แบบ Public Training ชลบุรี

ด้านระบบมาตรฐาน

มาตรฐาน ISO ด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรยอดนิยม

ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม เป็นหลักสูตรที่มีผู้สนใจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และระบบมาตรฐาน iso ฯลฯ

IN House Training

มีบริการจัดอบรมเทรนนิ่ง
ด้านหลักสูตรอบรมพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ภายในองค์กร

ทำไมต้อง TOPPRO

5 เหตุผลหลัก ทำไมองค์กรชั้นนำถึงเลือกใช้บริการ Toppro ของเรา

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง มั่นใจในคุณภาพจากหลายสถาบันฯ

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ว่าจะทำได้จริง

การบริการที่ยืดหยุ่น รูปแบบ Course Outline, In-house 

และ Public Training เราพร้อมให้คำแนะนำหลักสูตรอบรมที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้หลักสูตรที่ดีที่สุด

บริการหลังการขาย พร้อมดูแล ใส่ใจ ให้คำปรึกษาตลอด และทางเรามีทีม Call Center คอยให้คำปรึกษา

รูปแบบหลากหลายทั้งการสัมมนา VIRTUAL TRAINING เราเน้นหลักสูตรเนื้อหาเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับองค์กรเพื่อให้เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง

เราพัฒนาหลักสูตรอบรมพร้อมคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถดูแล

บรรยากาศ

อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม ทรัพยากรบุคคล 2564.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน