การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

หลักการและเหตุผล

        หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN) ไคเซ็น จึงเป็นเหมือนเข็มทิศชี้ให้องค์กรเห็นถึงว่า ทำไมต้องไคเซ็น และการเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการผลิต แนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน เพื่อหยุด ลด และเปลี่ยนแปลง วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพราะไคเซ็นจะบอกให้ท่านรู้ว่ายังคงมี  “เรื่องที่ควรทำแต่ยังไม่ได้ทำ” อยู่อีกมากในกระบวนการทำงานในองค์กรของท่าน

       หลักสูตรเกี่ยวกับ หลักการขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวพัฒนากิจกรรม

การทำไคเซ็นภายในบริษัท

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

      2)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก 2,300 บาท
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี หลักสูตร ไคเซ็น และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN
 

02.png

อบรมสามารถนำการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZENประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม

26554.jpg

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต

อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล / คณะกรรมการ KAIZEN /

พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร

ฝ่ายบุคคล

หัวหน้างาน

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

26554.jpg
55588.png

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)

26554.jpg
04.png

เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร?

2.png

ระบบข้อเสนอแนะแบบไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

3.png

หลักการแนวคิด และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการค้นพบปัญหา (Hakken) ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนจริง

4.png

ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

5.png

เทคนิคในการมองปัญหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

6.png

Kaizen เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ

7.png

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์ และworkshop

 

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

26 สิงหาคม 2564 (รุ่น 4)
2,300.-
2,500.-

การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

18 ตุลาคม 2564 (รุ่น 5)
2,300.-
2,500.-

การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

7 ธันวาคม 2564 (รุ่น 6)
2,300.-
2,500.-

การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต

อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

การจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN เพื่อนำมาประยุกต์ใช้

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

 
 
 
KAIZEN (ไคเซ็น)-02

KAIZEN (ไคเซ็น)-03

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร-ปรับปรุงงาน-ไคเซ็น-(อบรม-การเพิ
หลักสูตร-ปรับปรุงงาน-ไคเซ็น-(อบรม-การเพิ
หลักสูตร-ปรับปรุงงาน-ไคเซ็น-(อบรม-การเพิ
หลักสูตร-ปรับปรุงงาน-ไคเซ็น-(อบรม-การเพิ
หลักสูตร-ปรับปรุงงาน-ไคเซ็น-(อบรม-การเพิ
หลักสูตร ไคเซ็น-3
หลักสูตร-ปรับปรุงงาน-ไคเซ็น-(อบรม-การเพิ
หลักสูตร ไคเซ็น-6
หลักสูตร ไคเซ็น-4
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved