การทบทวนข้อกำหนดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล

     เพื่อให้การดำเนินการ ด้านระบบมาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม การรักษามาตรฐาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ทุกองค์กรต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ทบทวนและทำความเข้าใจข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

 
 

2)  สร้างความยั่งยืนในองค์กร ด้านองค์ความรู้ ตามมาตรฐาน

ISO 14001: 2015

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,300 บาท

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การตรวจติดตามภายใน iso 14001 : 2015 ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้ารับการอบรมนำหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

02.png

เข้าใจในบริบทองค์กร ขอบข่ายการ ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO

26554.jpg

หลักสูตร การทบทวนข้อกำหนด

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / คณะทำงานระบบการจัด

การสิ่งแวดล้อม

 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

การระบุและประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environment Aspect)

26554.jpg
55588.png

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

(Aspect)

26554.jpg
6544.png

Workshop ฝึกปฏิบัติ (Review QP/WI)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ขอบข่าย

(Scope)

2.png

เอกสารอ้างอิง

(Normative references)

3.png

บทนิยาม

(Terms and definitions)

4.png

 บริบทขององค์กร

(Context of the organization)

5.png

ภาวะผู้นำ

(Leadership)

6.png

การวางแผน

(Planning)

7.png

การสนับสนุน

(Support)

8.png

การปฏิบัติงาน

(Operation)

9.png

การประเมินสมรรถนะ

(Performance evaluation)

10.png

การปรับปรุง

(Improvement)

 

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การทบทวนข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

7 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 3)
3,300.-
3,500.-

การทบทวนข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

28 กันยายน 2564 (รุ่น 4)
3,300.-
3,500.-

การทบทวนข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

12 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 5)
3,300.-
3,500.-
598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
บ_0
บ
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO
บ
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO
บ
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved