business-meeting.jpg

Virtual Training

หลักสูตร ออนไลน์ ผ่าน Zoom

Home | Virtual Training

ด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

หมวด 2

ด้านการเพิ่มผลผลิต

หมวด 3

ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ

TRAINING

หลักสูตรออนไลน์
VIRTUAL TRAINING

Toppro คำนึงถึงประสิทธิภาพการฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้การเรียนรู้ของคุณไม่สะดุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนสดกับอาจารย์ได้ในรูปแบบ LIVE Virtual Training ซึ่งสามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้ทันที แบบ Real Time

อบรมออนไลน์.jpg

ประโยชน์ของการฝึกอบรมออนไลน์

วิทยากร

โดยผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงและสามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการขององค์กร

สังคมใหม่ มุมมองใหม่ๆ

การฝึกอบรมสามารถ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์ปัญหาและสอบถามข้อสงสัยระหว่างอาจารย์กับผู้เข้าอบรมได้

เข้าถึงได้ง่าย

อบรมออนไลน์ผ่าน App zoom สะดวกและรองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ เพียงเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถพกพา

ไปได้ทุกที่

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

การอบรมออนไลน์มีความสะดวก คุณสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมจากที่ทำงาน

ที่บ้านหรือระหว่างเดินทางได้

ประหยัดเวลา

การอบรมออนไลน์สามารถลดข้อจำกัดการทำงาน และประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง เรียนได้ทุกที่

มีใบ Certificate

เมื่อผู้เรียนจบคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถรับใบประกาศนียบัตรได้ทันที เพื่อการันตรีความรู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอดได้

 
หมวด 1
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
(Human Resource Organization Development)

     หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

บทบาทหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสวัสดิการ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ

     หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training

การสอนงานให้กับพนักงานใหม่และเกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน ส่งผลต่อองค์กรดีขึ้น

     หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

เทคนิคและทักษะของการเป็นหัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

     หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้?

กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้

     หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา

หลักการของการเป็นโค้ชและแนวทางการสอนนำไปสู่การเป็น Coaching ในทีม

     หลักสูตร ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคต่างๆในการสั่งงาน มอบหมายงาน เพื่อนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการอบรม

     หลักสูตร กลยุทย์การบริหารคนในยุค Normal

คนเป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรที่จะนำองค์กร ให้รับต่อการแข่งขันในเศรษฐกิจ

     หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ hr ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง

เราให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำ
หลักสูตรที่เหมาะสมให้กับคุณ
หรือโทร. 091-2345-669

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved